New
Iaith y Nefoedd - Llwyd Owen - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Iaith y Nefoedd - Llwyd Owen - Siop y Pethe

Iaith y Nefoedd - Llwyd Owen

£6.99

Publication Date November 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 195x131 mm, 144 pages

Language: Welsh

A vision of Wales 'after the vote'. In the future, a poor Welsh author called T is promoted to being the 'Father' of the nation's survivors with harrowing consequences. Part of an exciting project, this novella is published to coincide with band the Ods new album and will share the same artwork.

Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyniadau dychrynllyd. Rhan o brosiect cyffrous, fe fydd y nofela hon yn cael ei chyhoeddi i gydfynd gydag albym newydd grwp yr Ods ac yn rhannu yr un gwaith celf.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75