Cyfres Amdani: Y Stryd - Helen Naylor

Product Description

ISBN: 9781785622397 Publication Date April 2018
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Adapted/Translated by Mared Lewis.Format: Paperback, 210x147 mm, 64 pages
Language: Welsh

Description
A book for Welsh learners, Foundation Level. One Night. One street. And everyone in every house has a problem. How will Nina tell Dafydd the news? Why does Magi have o rethink her relationship with Xavier? What will Sam do about his big problem? How will Huw's life change forever? One Friday night will change everything.

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei newyddion wrth Dafydd? Pam mae Magi yn gorfod ail feddwl am Xavier? Beth mae Sam yn mynd i wneud am y broblem fawr? Sut mae bywyd Huw yn mynd i newid am byth? Bydd un nos Wener yn newid popeth.
£6.99
Maximum quantity available reached.