Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Tai - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Tai - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Tai

£2.99

ISBN: 9781783901265 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Sian EvansFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about houses in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about one particular subject.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am dai er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am un pwnc penodol.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75