Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Trychfilod

Product Description

ISBN: 9781783901289 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Rhiannon SparksFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about insects in order to stimulate their curiosity about the world about them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about one particular subject.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am drychfilod er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am un pwnc penodol.
£2.99
Maximum quantity available reached.