Hanes Atgas: Y Celtiaid Cynhennus a'r Rhufeiniaid Rhyfygus

Product Description

ISBN: 9781848517660 

Publication Date August 2014
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul

Illustrated by Graham Howells

Suitable for age 9-11+ or Key Stage 2/3

Format: Paperback, 196x128 mm, 140 pages

Language: Welsh

Entertaining information and facts about the Celts and Romans, presented in a clever and lively style with the aid of black-and-white illustrations. The sixth title in a series which focuses on the Welsh perspective while interpreting history, and deals with various aspects of life - political, social, religious, military and cultural.

Gwybodaeth ddifyr a ffeithiau di-ri am y Celtiaid a'r Rhufeiniaid wedi eu dehongli'n glyfar a hwyliog drwy'r lluniau ar bob tudalen. Dyma chweched teitl y gyfres sy'n canolbwyntio ar y perspectif Cymreig wrth ddehongli hanes gan gwmpasu pob agwedd ar fywyd - yn wleidyddol, cymdeithasol, crefyddol, milwrol a diwylliannol.

£5.99
Maximum quantity available reached.