Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

Product Description

ISBN: 9781784617134

Publication Date June 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bon
t

Edited by Sioned Erin Hughes

Format: Paperback, 215x142 mm, 176 pages

Language: Welsh

Gwales Description
♥ Welsh-language Book of the Month: August 2019
This book relates the experiences of 12 young people who have fought against long-term conditions. They discuss in detail physical and mental illnesses such as cancer, epilepsy, Crohn's disease, spina bifida, blindness, OCD, depression and anxiety.

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.
£7.99
Maximum quantity available reached.