Geiriadur Cynradd Gomer D. Geraint Lewis

Product Description

ISBN: 9781859027585 Publication Date November 2016
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Peter Brown, Graham HowellsSuitable for age 7-9+ or Key Stage 2 Format: Hardback, 252x178 mm, 214 pages
Language: Welsh

Description
A lively colour illustrated Welsh dictionary that meets the requirements of the National Curriculum for Key Stage 2 pupils, comprising 3,000 definitions and nearly 250 colour illustrations together with a comprehensive English - Welsh section, grammar notes and some useful lists. Reprint; first published in 1999.

Geiriadur Cymraeg darluniadol lliwgar a bywiog, sy'n ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2, yn cynnwys 3,000 o ddiffiniadau a bron i 250 o luniau lliw ynghyd ag adran Saesneg - Cymraeg gynhwysfawr, nodiadau gramadegol a rhai rhestrau defnyddiol. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.
£13.99
Maximum quantity available reached.