Sold out
CBAC TGAU Cemeg - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
CBAC TGAU Cemeg - Siop y Pethe

CBAC TGAU Cemeg

£21.99
A Welsh adaptation of GCSE Chemistry, being a valueable and useful resource aimed at extending and challenging all levels by developing student thinking and practical scientific skills. Prepared by experienced authors in the field.

Addasiad Cymraeg o GCSE Chemistry, sef adnodd gwerthfawr a defnyddiol sy'n anelu at estyn a herio pob lefel yn y cwricwlwm newydd, gan ddatblygu sgiliau meddwl a sgiliau gwyddonol ymarferol y myfyrwyr. Paratowyd gan awduron profiadol yn y maes.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75