20 o Arwyr Cymru - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
20 o Arwyr Cymru - Siop y Pethe

20 o Arwyr Cymru

£6.95

ISBN: 9781845277956 (1845277953)
Publication Date: 06 August 2021
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch
Edited by Nia Parry
Format: Paperback, 210x148 mm, 72 pages
Language: Welsh

In the dictionary, a 'hero' is described as a very brave person or someone who possesses incredible powers. Heroes are people who accomplish great feats that change the world somehow. In this book we read about 20 special heroes. Welsh heroes. Suitable for Welsh Learners at Intermediate Level.

Yn y geiriadur mae 'arwr' yn cael ei ddisgrifio fel rhywun dewr iawn, neu rywun gyda gallu anhygoel. Mae arwyr yn bobl sy'n gwneud pethau rhyfeddol yn eu hamser - pethau sy'n newid y byd rhywsut. Yn y llyfr hwn mae hanes 20 o arwyr arbennig. Arwyr o Gymru. Addas i Ddysgwyr Canolradd.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75