Skip to product information
1 of 1

A Proud Welsh Patriot: A Biography of Gwilym Prys-Davies - D Ben Rees

A Proud Welsh Patriot: A Biography of Gwilym Prys-Davies - D Ben Rees

Regular price £15.00
Regular price Sale price £15.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma'r cofiant cyntaf yn Saesneg (addasiad o waith blaenorol yn Gymraeg) o fywyd gwleidyddol a phersonol yr Arglwydd (Gwilym) Prys-Davies (1923-2017). Mae'r cofiant gwych, crefftus a chyffrous hwn yn talu sylw ysgolheigaidd dyledus i bob agwedd ar fywyd a gyrfa Gwilym Prys-Davies, yn gyfraniad mawr i'n dealltwriaeth o fywyd gwleidyddol Cymru dros gyfnod hir.

English Description: The first biography in English (an adaptation of a previous work in Welsh) of the political and personal life of Lord (Gwilym Prys-Davies (1923-2017). This superb biography, well crafted and well paced pays due scholarly attention to all aspects of Gwilym Prys-Davies's life and career, and is a major contribution to our understanding of Welsh political life over a long timeframe.

ISBN: 9781914584381

Awdur/Author: D Ben Rees

Cyhoeddwr/Publisher: Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd.

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-11-10

Tudalennau/Pages: 502

Iaith/Language: EN

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details