Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

A Simple Scale

A Simple Scale

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A piece of music starts a story which will range across Soviet Russia, McCarthyite Hollywood and post 9/11 New York, as the mystery of the lives of two gay composers is uncovered. David Llewellyn explores the points at which the personal and the political meet as narratives of love, death, deceit, the CIA, atomic bombs and classical music unfold.

Man cychwyn y stori, sy'n symud o Rwsia i Hollywood ac i Efrog Newydd wedi cyflafan Medi 11, wrth i gyfrinachau bywydau dau gyfansoddwr hoyw gael eu datgelu, yw darn o gerddoriaeth. Mae David Llewellyn yn archwilio mannau lle mae'r personol a'r gwleidyddol yn cyfarfod, wrth i stori am gariad, marwolaeth, twyll, y CIA, bomiau atomig a cherddoriaeth glasurol ddatblygu.
View full details