Skip to product information
1 of 1

ABC i Anghenion Ychwanegol, Yr - Nanna Ryder

ABC i Anghenion Ychwanegol, Yr - Nanna Ryder

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

O Apracsia i Sipsiwn a Theithwyr ac Ymyrraeth Gynnar, cewch eglurhad cryno o'r termau hyn ynghŷd â llawer o dermau eraill ym maes Anghenion Ychwanegol o fewn cloriau'r gyfrol hon. Dyma gyhoeddiad defnyddiol tu hwnt i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau yn ymwneud ag addysg plant a phobl ifanc yn ogystal ag i athrawon newydd gymhwyso.

English Description: From Apraxia to gypsy Travellers and Visual Impairment, you'll find a concise explanation of these terms and many more within the field of Additional Needs within the covers of this book. This is an extremely useful publication for students studying courses in the field of children and young people's education as well as for newly qualified teacher

ISBN: 9781783900008

Awdur/Author: Nanna Ryder

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2014-01-06

Tudalennau/Pages: 0

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details