Addysg Gorfforol hyd at 16 Sally Fountain, Linda Gee

Product Description

ISBN: 9781856446143 Publication Date July 2001
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth
Adapted/Translated by Colin Isaac.Suitable for Key Stage 4. Format: Paperback, 192 pages
Language: Welsh

Description
A Welsh adaptation of a valuable colour illustrated textbook for pupils following the GCSE Physical Education course, comprising units on all aspects of the syllabus, with concise text, clear illustrations and practice examination questions.

Addasiad Cymraeg o werslyfr darluniadol lliw gwerthfawr ar gyfer disgyblion sy'n dilyn cwrs Addysg Gorfforol TGAU, yn cynnwys unedau ar bob agwedd o'r maes llafur, gyda thestun cryno, darluniau clir a chwestiynau ymarfer ar gyfer arholiad.
£12.99
Maximum quantity available reached.