Skip to product information
1 of 1

Addysg Grefyddol & Cwricwlwm Cymreig - CA3 - Gavin Craigen

Addysg Grefyddol & Cwricwlwm Cymreig - CA3 - Gavin Craigen

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae'r deunyddiau a gynigir yn y pecyn hwn (ffeil a CD) yn ymdrin â chwe phwnc gan roi ffocws penodol ar y Cwricwlwm Cymreig, a byddant yn cymryd eu lle yn naturiol mewn Cynllun Gwaith Addysg Grefyddol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3. (Fersiwn Saesneg hefyd ar gael: 9781905617500.)

English Description: The materials offered in this pack (file and CD) cover six topics with a specific focus on Curriculum Cymreig, and which will fit naturally into topics in a Religious Education Scheme of Work for Key Stage 3 pupils. (English version also available: 9781905617500.)

ISBN: 9781905617517

Awdur/Author: Gavin Craigen

Cyhoeddwr/Publisher: UWIC / Cardiff Met

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2007-10-02

Tudalennau/Pages: 111

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 3

View full details