Skip to product information
1 of 1

Animal Surprises: Invertebrates Are Cool! - Nicola Davies

Animal Surprises: Invertebrates Are Cool! - Nicola Davies

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Wrth feddwl am greaduriaid diasgwrn-cefn, mae llawer yn meddwl am gorynnod brawychus, ond mae'r rhywogaeth yn cynnwys pob math o greaduriaid megis pryfed, malwod, gwlithod, chwilod a ieir bach yr haf, ynghyd â chreaduriaid môr megis octopws, sgwid a llawer mwy. Archwiliwch y byd rhyfeddol hwn yn llyfr diweddaraf Nicola Davies yn ei chyfres Animal Surprises.

English Description: When most people think of invertebrates they think of scary spiders, but invertebrates cover all sorts of creepy crawlies from worms, snails, slugs, beetles and butterflies, and they can also be found deep in the sea as octopus, squid and more. Explore this world of bugs, mini-beasts and sea creatures in Nicola Davies's latest Animal Surprises book.

ISBN: 9781912213696

Awdur/Author: Nicola Davies

Cyhoeddwr/Publisher: Graffeg

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-09-27

Tudalennau/Pages: 36

View full details