Skip to product information
1 of 1

Siop y Pethe

Annwyl Dementia - Y Chwerthin a'r Dagrau - Ian Donaghy

Annwyl Dementia - Y Chwerthin a'r Dagrau - Ian Donaghy

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Addasiad celfydd o lyfr sy'n crisialu'r rhwystredigaeth a'r heriau a wynebir gan unigolion sydd â dementia, eu teuluoedd a staff gofal. Llyfr y gall plant ei ddarllen a'i ddeall, sy'n dangos sut y gall dementia effeithio ar bob un ohonom, a pha mor bwysig yw dangos empathi. Mae'n cynnwys delweddau trawiadol a phytiau sy'n gymysgedd o'r digrif a'r dwys.

English Description: A skilful adaptation of a book that crystalises the frustrations and challenges faced by individuals with dementia, their families and care staff. A book that children can read and understand, that demonstrates how dementia can affect us all, and how important it is to show empathy. It includes stunning images and snippets that mix humour with intensity.

ISBN: 9781845216948

Awdur/Author: Ian Donaghy

Cyhoeddwr/Publisher: CAA Cymru

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2018-07-05

Tudalennau/Pages: 104

Iaith/Language: CY

View full details