Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan

Product Description
An entertaining DVD portraying the escapades of Syr Wynff and Plwmsan in three hilarious chapters from their popular children's television comedy series originally broadcast in the early 1980s; for children of all ages. Three episodes: Grym Ewyllys; Gwraig o Arian; Octopws i Swper.

DVD difyr yn portreadu helyntion Syr Wynff a Plwmsan mewn tair pennod hynod ddoniol o'r gyfres gomedi deledu boblogaidd i blant a ddarlledwyd yn wreiddiol ar ddechrau'r 1980au; i blant o bob oed. Tair pennod: Grym Ewyllys; Gwraig o Arian; Octopws i Swper.
£4.99
Maximum quantity available reached.

Related Products