Skip to product information
1 of 1

Ar Drywydd Daearyddiaeth (5) Hydref 2001

Ar Drywydd Daearyddiaeth (5) Hydref 2001

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Pecyn adnodd gwerthfawr yn Gymraeg ar gyfer disgyblion CA4 sy'n dilyn cwrs Daearyddiaeth TGAU, yn cynnwys Rhifyn 5 o gylchgrawn darluniadol diddorol yn trafod amryfal agweddau ar y maes llafur, yn cynnig ymarferion a gweithgareddau perthnasol ynghyd â chyngor parthed gwella sgiliau paratoi gwaith cwrs, astudio ac adolygu ar gyfer arholiad. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

English Description: A valuable resource pack in Welsh aimed at KS4 pupils following the GCSE Geography course, comprising Issue 5 of an interesting illustrated magazine discussing various aspects of the syllabus, offering relevant exercises and activities together with advice about improving skills relating to course work preparation, study and examination revision work. First published in 2001.

ISBN: 9781860854569

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2002-03-01

Tudalennau/Pages: 67

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 4

View full details