Skip to product information
1 of 1

Archwilio ein Byd: Fi fy Hun ac Eraill - Tania ap Si么n, Leslie J. Francis

Archwilio ein Byd: Fi fy Hun ac Eraill - Tania ap Si么n, Leslie J. Francis

Regular price 拢2.99
Regular price Sale price 拢2.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Heddiw yw diwrnod cyntaf Aled a Si芒n yn yr ysgol. Maen nhw'n dysgu am deulu'r ysgol. Mae ffrindiau newydd Aled a Si芒n yn rhannu stor茂au am eu teuluoedd eraill. Maen nhw wrth eu bodd yn clywed am deuluoedd mawr Cristnogion, Hindwiaid, Iddewon a Mwslimiaid.

English Description: Today is Aled and Si芒n's first day at school. They learn about the school family. Aled and Si芒n's new friends share stories about their other families. They are excited to hear about the big families of Christians, Hindus, Jews and Muslims.

ISBN: 9781911514244

Awdur/Author: Tania ap Si么n, Leslie J. Francis

Cyhoeddwr/Publisher: Bear Lands Publishing

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2017-02-07

Tudalennau/Pages: 28

Iaith/Language: CY

View full details