Skip to product information
1 of 1

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 2. Twt! Twt! Twt! - Angela Rees

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 2. Twt! Twt! Twt! - Angela Rees

Regular price £2.50
Regular price Sale price £2.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Stori syml i'r plant ifancaf sy'n hybu eu dealltwriaeth o bwysigrwydd ailgylchu. Trwy'r stori mae yna gyfle i blant bach fagu parch at yr amgylchedd naturiol. Mae'r stori'n cyfleu'r neges ein bod yn gyfrifol am edrych ar ôl y byd o'n cwmpas, ond mae yna broblem. Ym mha fin mae'r defnyddiau gwahanol i fod?

English Description: A simple story for the youngest children which promotes their understanding of the importance of recycling. The story conveys the message that we are all responsible for looking after the world around us, but there is a problem. Into which bin do the different materials go?

ISBN: 9781908395054

Awdur/Author: Angela Rees

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2011-11-15

Tudalennau/Pages: 24

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 1

View full details