Skip to product information
1 of 1

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 3. 1 ... 2 ... 3 Ble Wyt Ti? - Angela Rees, Ann-Marie Gealy

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 3. 1 ... 2 ... 3 Ble Wyt Ti? - Angela Rees, Ann-Marie Gealy

Regular price £2.50
Regular price Sale price £2.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Ble wyt ti? Dewch i chwarae cuddio gyda ni! Pwy sy'n gallu dod o hyd i'r lle gorau i guddio? Pwy yw'r cyntaf i gael ei weld? Dewch i ni gael darganfod sut mae anifeiliaid yn cuddliwio'u hunain fel na allwn ni eu gweld yn hawdd. Sawl anifail gwahanol gallwch chi ei weld yn y lluniau? Pa rai sy'n hawdd eu gweld a pha rai sydd ddim?

English Description: Where are you? Come and play hide-and-seek with us! Who can find the best place to hide? Who is the first to be spotted? Let's find out how animals camouflage themselves so that we cannot see them easily. How many different animals can you see in the pictures? Which ones are easy to spot and which ones are not?

ISBN: 9781908395078

Awdur/Author: Angela Rees, Ann-Marie Gealy

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2011-11-15

Tudalennau/Pages: 24

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 1

View full details