Skip to product information
1 of 1

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 8. Nos Da Roco - Sioned V. Hughes

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 8. Nos Da Roco - Sioned V. Hughes

Regular price £2.50
Regular price Sale price £2.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Pam dydy Roco ddim yn hoffi'r tywyllwch? Beth sy'n digwydd yn y parc yn ystod y dydd a'r nos? Beth am ddarllen y stori i ddarganfod yr atebion i'r cwestiynau hyn?

English Description: Why doesn't Roco like the dark? What happens in the park during the day and night? What about reading the story to find the answers to these three questions?

ISBN: 9781908395177

Awdur/Author: Sioned V. Hughes

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2011-11-15

Tudalennau/Pages: 24

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 1

View full details