Skip to product information
1 of 1

Arfau i'r Actor Ifanc: 2. Bertolt Brecht - Emyr Edwards

Arfau i'r Actor Ifanc: 2. Bertolt Brecht - Emyr Edwards

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Gwerslyfr defnyddiol yn cynnig strategaeth addysgu i athrawon drama, yn cynnwys ymarferion amrywiol wedi eu seilio ar syniadau a thechnegau theatrig arloesol Bertolt Brecht, plediwr y Theatr Epig, ynghyd â chyfieithiadau o ddwy ddrama, sef Yr Eithriad a'r Rheol (cyf. John Gwilym Jones) a Prawf Lwcwlws (cyf. J.M. Edwards). 9 ffotograff du-a-gwyn.

English Description: A textbook presenting teaching strategies for drama teachers, comprising various exercises based on the pioneering ideas and theatrical techniques of Bertolt Brecht, advocate of the Epic Theatre, together with Welsh translations of two plays, namely The Exception and the Rule (trans. John Gwilym Jones) and The Trial of Lukullus (trans. J.M. Edwards). 9 black-and-white photographs.

ISBN: 9781860855405

Awdur/Author: Emyr Edwards

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2002-05-01

Tudalennau/Pages: 146

Iaith/Language: CY

View full details