Arthur - Breuddwydiwr a Gweithredwr - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Arthur - Breuddwydiwr a Gweithredwr - Siop y Pethe

Arthur - Breuddwydiwr a Gweithredwr

£8.00

It was impossible to label Arthur Thomas; he lived by his actions, not theories. Through the recollections of his friends and through Arthur's own words, we gain a warm portrait of the man. He was a familiar figure throughout Wales, at eisteddfodau and rallies, festivals and rugby games, with many gathering around him for a chat, a song and a joke.

Fedrwch chi ddim rhoi label ar Arthur. Nid byw y tu ôl i ddamcaniaethau roedd o, ond byw drwy weithredoedd. Trwy atgofion cyfeillion a geiriau Arthur ei hun, cawn ddarlun cynnes ohono. Roedd yn gymeriad adnabyddus ledled Cymru mewn Eisteddfodau, ralïau, gwyliau a gêmau rygbi a byddai criw'n hel o'i amgylch am sgwrs a chân a thynnu coes.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75