The Arthur of the Germans - The Arthurian Legend in Medieval German and Dutch Literature - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
The Arthur of the Germans - The Arthurian Legend in Medieval German and Dutch Literature - Siop y Pethe

The Arthur of the Germans - The Arthurian Legend in Medieval German and Dutch Literature

£39.99

ISBN: 9780708324486
Publication Date: July 2011
Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Cardiff
Edited by W. H. Jackson, S. A. Ranawake
Format: Paperback, 246x174 mm, 340 pages
Language: English

A volume in a comprehensive series exploring Arthurian literature in the Middle Ages, the present volume being a thorough survey of Arthurian themes in medieval German and Dutch literature, comprising contributions by nineteen scholars on various aspects such as socio-historical interpretatons and intertextuality. New edition.

Llyfr mewn cyfres gynhwysfawr yn archwilio llenyddiaeth Arthuraidd canoloesol, sef arolwg drylwyr o themâu Arthuraidd mewn llenyddiaeth Almaeneg ac Is-Almaeneg, yn cynnwys cyfraniadau gan bedwar ysgolhaig ar bymtheg yn trafod agweddau amrywiol megis dehongliadau cymdeithasol-hanesyddol a'r berthynas rhwng testunau gwahanol. Argraffiad newydd

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75