Cyfres Arwr - Dewis dy Dynged: Arwr 3. Arwr yr Ail Ryfel Byd - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Arwr - Dewis dy Dynged: Arwr 3. Arwr yr Ail Ryfel Byd - Siop y Pethe

Cyfres Arwr - Dewis dy Dynged: Arwr 3. Arwr yr Ail Ryfel Byd

£4.99
You are the hero of this book. Only you can decide your own destiny. You are a British Special Intelligence Service agent in World War II. The Germans have captured a top-secret code-breaking machine. Can you get to France and destroy it? Or will you choose another path?

Rwyt ti'n asiant gyda'r Gwasanaeth Gwybodaeth Gyfrin Brydeinig yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae'r Almaenwyr wedi cipio peiriant datrys côd cyfrinachol. A fedri di gyrraedd i Ffrainc a dinistrio'r peiriant? Neu a fyddi di'n dewis llwybr gwahanol? Ti yw arwr y llyfr hwn.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75