Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Blodau Cymru - Byd y Planhigion Goronwy Wynne

Product Description

ISBN: 9781784614249Publication Date October 2018
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Hardback, 247x178 mm, 576 pages
Language: Welsh

Description
An illustrated, comprehensive introduction to Welsh plants and flowers and their habitats, ecology, history and characteristics. Included are chapters on each old Welsh county, i.e. their characterisctics and special flowers, and clear guidance is given on how to learn more about these flowers. An essential guide to the world of flowers by a renowned Welsh botanist. Published 2017.

Cyflwyniad cynhwysfawr, darluniadol i flodau a phlanhigion Cymru ynghyd â chynefinoedd, ecoleg, hanes a nodweddion y planhigion. Ceir pennod ar bob un o hen siroedd Cymru, sef eu nodweddion a'u blodau arbennig, a rhoddir arweiniad clir ar sut i fynd ati i ddysgu mwy am y blodau hyn. Canllaw hanfodol i fyd blodau Cymru gan un o fotanegwyr gorau Cymru. Argarffwyd yn gyntaf yn 2017.
£39.99
Maximum quantity available reached.