Skip to product information
1 of 1

Blynyddoedd Gweriniaeth Weimar a'r Drydedd Reich - David Evans, Jane Jenkins

Blynyddoedd Gweriniaeth Weimar a'r Drydedd Reich - David Evans, Jane Jenkins

Regular price £16.99
Regular price Sale price £16.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Addasiad Cymraeg o werslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â hanes yr Almaen o ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf hyd at gwymp y Drydedd Reich; yn cynnwys adrannau o ymarferion graddedig a chyngor ar ateb cwestiynau. Cyfrol hanfodol ar gyfer pob myfyriwr Safon Uwch sy'n astudio'r cyfnod fel pwnc arholiad.

English Description: A Welsh adaptation of an useful textbook exploring German history from the end of World War I to the fall of the Third Reich; includes progressive exercise sections and advice on tackling structured, essay and source questions. An essential volume for every A Level student studying this period as an exam topic.

ISBN: 9781856448871

Awdur/Author: David Evans, Jane Jenkins

Cyhoeddwr/Publisher: CAA Cymru

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2006-05-09

Tudalennau/Pages: 460

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 5

View full details