Byw Gyda Chi Du - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Byw Gyda Chi Du - Siop y Pethe

Byw Gyda Chi Du

£7.99
A volume that explores the process of taking control of your life during periods of depression, i.e. when the Black Dog is around. A sensitive, thoughtful and humorous guide for people wishing to support those who suffer from depression, being a sequel to Roedd Gen i Gi Du. It contains practical advice on how to recognise the symptoms and how to control the Black Dog.

Cyfrol sy'n archwilio sut i gadw trefn ar eich bywyd yn ystod cyfnodau o iselder, h.y. pan mae'r Ci Du gerllaw. Canllaw teimladwy, ystyriol a doniol yw hwn i bobl sy'n cefnogi rhywun sy'n dioddef o iselder, ac mae'n ddilyniant i Roedd Gen i Gi Du. Mae'n cynnwys cyngor ymarferol ar sut i adnabod y symptomau a sut i reoli'r Ci Du.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75