Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel - Siop y Pethe

Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

£7.99
This book relates the experiences of 12 young people who have fought against long-term conditions. They discuss in detail physical and mental illnesses such as cancer, epilepsy, Crohn's disease, spina bifida, blindness, OCD, depression and anxiety.

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75