Sold out
Llyfrau Llafar Gwlad: 85. Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Llyfrau Llafar Gwlad: 85. Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr - Siop y Pethe

Llyfrau Llafar Gwlad: 85. Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr

£4.99
During 2010, Merched y Wawr branches throughout Wales collected the names of fields predominantly, with some adding the names of rivers and wells, houses and shops etc. About a hundred branches responded to the challenge, and this volume concentrates on the field names collected.

Yn ystod 2010, bu canghennau Merched y Wawr ym mhob rhanbarth yng Nghymru yn casglu enwau caeau yn bennaf, gyda rhai yn ychwanegu atynt enwau nentydd a ffynhonnau, tai a siopau ac ati. Ymatebodd tua chant o ganghennau i'r her, ac mae'r gyfrol hon yn canolbwyntio ar yr enwau caeau a gasglwyd.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75