Sold out
Camau Cyntaf byw gyda Dementia - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Camau Cyntaf byw gyda Dementia - Siop y Pethe

Camau Cyntaf byw gyda Dementia

£4.99
What is dementia? Is it the same as Alzheimer's? What symptoms should we look for? What treatments are available? In this concise yet detailed introduction, Dr Simon Atkins dispels the myths and presents the facts relating to this condition which is becoming more and more apparent today.

Beth yw dementia? A yw'r cyflwr yr un fath â chlefyd Alzheimer? Pa symptomau y dylech chi chwilio amdanyn nhw? Pa driniaethau sydd ar gael? Yn y cyflwyniad byr ond llawn yma, mae Dr Simon Atkins yn chwalu'r chwedlau ac yn rhoi'r ffeithiau ynglyn â'r cyflwr hwn sy'n dod yn fwyfwy cyffredin heddiw.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75