Camau Cyntaf Byw gyda Dementia Dr Simon Atkins

Product Description

ISBN: 9781912654697 Publication Date April 2019
Publisher: Graffeg, Cardiff
Format: Paperback, 179x125 mm, 96 pages
Language: Welsh

Description
What is dementia? Is it the same as Alzheimer's? What symptoms should we look for? What treatments are available? In this concise yet detailed introduction, Dr Simon Atkins dispels the myths and presents the facts relating to this condition which is becoming more and more apparent today.

Beth yw dementia? A yw'r cyflwr yr un fath â chlefyd Alzheimer? Pa symptomau y dylech chi chwilio amdanyn nhw? Pa driniaethau sydd ar gael? Yn y cyflwyniad byr ond llawn yma, mae Dr Simon Atkins yn chwalu'r chwedlau ac yn rhoi'r ffeithiau ynglyn â'r cyflwr hwn sy'n dod yn fwyfwy cyffredin heddiw.
£4.99
Maximum quantity available reached.