Sold out
Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth - Siop y Pethe

Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth

£4.99
From the shock of the death of a loved one to the practical effort of facing life afterwards, this book provides valuable guidance through bereavement. Useful sections on the funeral, persevering, keeping healthy, dealing with feelings, how to remember the departed and more will assist you in finding your way through bereavement. A Welsh translation.

O'r sioc o farwolaeth rhywun agos hyd at wynebu bywyd yn ymarferol wedi hynny, mae Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth yn rhoi arweiniad gwerthfawr trwy'r broses o alaru. Bydd yr adrannau defnyddiol ar angladdau, dal ati, cadw'n iach, delio gyda theimladau, sut i gofio'r ymadawedig a mwy yn eich cynorthwyo i ganfod eich ffordd trwy'r galar. Addasiad Cymraeg.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75