Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth

Product Description
From the shock of the death of a loved one to the practical effort of facing life afterwards, this book provides valuable guidance through bereavement. Useful sections on the funeral, persevering, keeping healthy, dealing with feelings, how to remember the departed and more will assist you in finding your way through bereavement. A Welsh translation.

O'r sioc o farwolaeth rhywun agos hyd at wynebu bywyd yn ymarferol wedi hynny, mae Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth yn rhoi arweiniad gwerthfawr trwy'r broses o alaru. Bydd yr adrannau defnyddiol ar angladdau, dal ati, cadw'n iach, delio gyda theimladau, sut i gofio'r ymadawedig a mwy yn eich cynorthwyo i ganfod eich ffordd trwy'r galar. Addasiad Cymraeg.
£4.99
Maximum quantity available reached.

Related Products