Sold out
Caneuon Ffydd - Geiriau'n Unig - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Caneuon Ffydd - Geiriau'n Unig - Siop y Pethe

Caneuon Ffydd - Geiriau'n Unig

£12.95
The Word only edition of a pioneering hymn book prepared by a co-denominational committee for the use of Congregationalist and Baptist, Presbyterian and Methodist and Church in Wales congregations, comprising nearly 900 Welsh hymns and psalms, over 60 English hymns and over 650 hymn tunes. First published in March 2001.

Argraffiad Geiriau'n unig o lyfr emynau arloesol a luniwyd dan nawdd pwyllgor cydenwadol at ddefnydd cynulleidfaoedd yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr, Eglwysi Presbyteraidd a Methodistaidd Cymru a'r Eglwys yng Nghymru, yn cynnwys bron i 900 o emynau a salmau Cymraeg, dros 60 emyn Saesneg, a thros 650 o emyn-donau. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mawrth 2001.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75