Sold out
Cannwyll Yn Olau - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cannwyll Yn Olau - Siop y Pethe

Cannwyll Yn Olau

£12.00
The interesting story of John Puleston Jones, a talented, wise and eloquent man who was known as 'The Blind Preacher'. As a pacifist, he was a constant thorn in the side of John Williams, Brynsiencyn, who recruited young men to be soldiers during the Great War.

Llyfr lliw llawn hynod o ddiddorol yn cyflwyno hanes John Puleston Jones, person dawnus, deallus a huawdl oedd yn cael ei adnabod fel 'Y Pregethwr Dall'. Gan ei fod yn heddychwr, roedd yn dipyn o ddraenen yn ystlys John Williams, Brynsiencyn, a hynny yng nghyfnod y Rhyfel Mawr.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75