Skip to product information
1 of 1

Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Y Gyfraith Uwch Gyfrannol - Emma Bradbury, Caroline Rowlands

Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Y Gyfraith Uwch Gyfrannol - Emma Bradbury, Caroline Rowlands

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Y Gyfraith yn ddull newydd a chyffrous o ddysgu a deall cynnwys allweddol Safon UG y Gyfraith ac maen nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i'ch gradd. Mae pob cerdyn poced yn canolbwyntio ar is-bwnc pwysig. Mae pedwar cwestiwn byr ar flaen pob cerdyn ac, ar y cefn, mae'r atebion i'r cwestiynau, ynghyd â nodyn gan yr arholwr a sail y gwerthuso.

English Description: A fresh and stimulating method of learning and understanding the key content of AS Law that can make a real grade difference. Each pocket-sized card focuses on an important subtopic. There are four short questions on the front of each card, and on the back the answers to the questions, together with an examiner's note and an evaluation point.

ISBN: 9781908574244

Awdur/Author: Emma Bradbury, Caroline Rowlands

Cyhoeddwr/Publisher: Atebol

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2012-12-21

Tudalennau/Pages: 100

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details