Skip to product information
1 of 1

Siop y Pethe

Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd Cyfnod Sylfaen - Siwan Tecwyn Jones

Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd Cyfnod Sylfaen - Siwan Tecwyn Jones

Regular price £89.00
Regular price Sale price £89.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma becyn cynhwysfawr sy’n cynnwys 6 uned hyfryd yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Atebol ac Amser Stori Atebol. Mae’r pecyn yn cynnwys 30 o gardiau athro sy’n amlinellu gweithgareddau ffocws posib, cyfleoedd i gyfoethogi’r ardaloedd darpariaeth barhaus a chanllaw ar gyfer cynllunio’r hyn sy’n bwysig er mwyn gwireddu’r pedwar diben.

English Description: This is a comprehensive package consisting of 6 wonderful units based on the popular Atebol books and Atebol Story Time. The pack contains 30 teacher cards outlining possible focus activities, opportunities to enrich the continuous provision areas and a guide to planning the statements of what matters and progression steps.

ISBN: 9781801062046

Awdur/Author: Siwan Tecwyn Jones

Cyhoeddwr/Publisher: Atebol

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-10-04

Tudalennau/Pages: 1

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 1

View full details