Sold out
Cat, Daf a'r Map - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cat, Daf a'r Map - Siop y Pethe

Cat, Daf a'r Map

£5.99
Catrin and Dafydd are staying with their aunt and uncle on Maes Plwm farm. After Uncle Harri directs a lost lorry driver to Wern-las farm, Cat and Daf plan a journey to Wern-las using Aunty Gwen's OS map. As we follow their journey on each page, a fragment of map shows the way and sights of interest on the way. An entertaining story that teaches young readers how to read maps.

Mae Catrin a Dafydd ar eu gwyliau ar fferm Maes Plwm, cartref eu modryb a'u hewyrth. Wedi i Wncwl Harri gyfeirio gyrrwr coll i fferm Wern-las, mae Cat a Daf yn cynllunio taith i Wern-las gyda chymorth map Arolwg Ordnans Anti Gwen. Ar bob tudalen, ceir darn o fap i ddangos y ffordd a rhestr o bethau diddorol i'w gweld ar y daith. Stori ddifyr sy'n dysgu darllenwyr ifanc sut i ddarllen map
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75