Skip to product information
1 of 1

CBAC Bioleg UG: Fy Nodiadau Adolygu - Dan Foulder

CBAC Bioleg UG: Fy Nodiadau Adolygu - Dan Foulder

Regular price £13.99
Regular price Sale price £13.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma gyfle i anelu at lwyddiant yn eich arholiad gyda chymorth y llyfr hwn, sy'n cyfuno cynnwys allweddol UG gyda chyngor ymarferol ar sut i astudio ynghyd â strategaethau adolygu effeithiol i greu canllaw y gallwch ddibynnu arno i gryfhau gwybodaeth a hyder.

English Description: This is an opportunity to succeed in your exam with the aid of this book, that combines AS key content with practical advice on effective study together with revision strategies that you can depend on to strengthen information and confidence.

ISBN: 9781398386068

Awdur/Author: Dan Foulder

Cyhoeddwr/Publisher: Hodder Education

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-04-07

Tudalennau/Pages: 120

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2023-05-04

View full details