Skip to product information
1 of 1

CBAC Cemeg UG: Fy Nodiadau Adolygu - Sam Holyman

CBAC Cemeg UG: Fy Nodiadau Adolygu - Sam Holyman

Regular price £13.99
Regular price Sale price £13.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma gyfle i chi anelu at lwyddiant yn yr arholiad gyda chymorth y llyfr adolygu hwn, fydd yn eich helpu i ddysgu, ymarfer a chymhwyso eich sgiliau a'ch dealltwriaeth. Mae'r llyfr yn cyfuno cynnwys allweddol gyda chyngor ymarferol ar sut i astudio a strategaethau adolygu effeithiol i greu canllaw y gallwch ddibynnu arno i gryfhau eich gwybodaeth a'ch hyder.

English Description: Aim for success in your exam with the aid of this revision book, which will help you to learn, practice and apply your skills and understanding. The book combines key content with practical advice on how to study and effective revision strategies to create a reliable guide to strengthen your knowledge and confidence.

ISBN: 9781398386082

Awdur/Author: Sam Holyman

Cyhoeddwr/Publisher: Hodder Education

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-09-22

Tudalennau/Pages: 146

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2023-05-04

View full details