Skip to product information
1 of 1

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig Lefel 1/2 - Howard Davies

CBAC Dyfarniad Galwedigaethol Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig Lefel 1/2 - Howard Davies

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Adnodd hygyrch ac ymarferol wedi'i ysgrifennu gan aelod profiadol o'r diwydiant Adeiladu proffesiynol, yn cynnwys arolwg cynhwysfawr o ofynion y manyleb newydd er mwyn cefnogi myfyrwyr Lefel 1 a 2 Adeiladu CBAC. Mae pob uned yn berthnasol a phwrpasol mewn cyd-destun galwedigaethol. Ceir adran asesu neilltuol i gynorthwyo myfyrwyr i baratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau di-arholiad.

English Description: An accessible and practical resource written by an experienced Construction professional, comprising comprehensive coverage of new specification requirements to support Level 1 and 2 WJEC Construction students. Each unit is relevant and purposeful in a vocational context. A dedicated assessment section helps students to prepare for both exams and non-exam assessments.

ISBN: 9781912820597

Awdur/Author: Howard Davies

Cyhoeddwr/Publisher: Illuminate Publishing Ltd

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2020-07-20

Tudalennau/Pages: 192

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Non-Stock Item - Ordered on request

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 4

View full details