Skip to product information
1 of 1

CBAC Mathemateg ar Gyfer U2 - Canllaw Adolygu Pur a Chymhwysol - Stephen Doyle

CBAC Mathemateg ar Gyfer U2 - Canllaw Adolygu Pur a Chymhwysol - Stephen Doyle

Regular price £12.50
Regular price Sale price £12.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Canllaw adolygu i gefnogi myfyrwyr drwy gydol y cwrs Mathemateg ac i'w helpu i baratoi ar gyfer yr arholiad A2. Ceir adrannau sy'n ailedrych ar theorïau a thechnegau ar bob maes, ac ar ddulliau dadansoddi cwestiynau a phrosesau gwybodaeth angenrheidiol ar gyfer ateb cwestiynau. Ceir hefyd adrannau ymarfer arholiad ar derfyn pob maes ynghyd â chyngor ar sut i sicrhau marciau da.

English Description: A revision guide designed to fully support students through the Maths course and help prepare them for the A2 exam. Comprises short recaps on theories and techniques needed for each topic, and how to analyse questions and thought processes involved in answering questions. Exam practice sections at the end of every topic plus tips on how to maximise marks in the exam.

ISBN: 9781912820832

Awdur/Author: Stephen Doyle

Cyhoeddwr/Publisher: Illuminate Publishing Ltd

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-10-18

Tudalennau/Pages: 248

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of Stock

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 4

View full details