Skip to product information
1 of 1

CBAC Safon Uwch y Gyfraith: Llyfr 1 - Sara Davies, Karen Phillips, Louisa Draper-Walters

CBAC Safon Uwch y Gyfraith: Llyfr 1 - Sara Davies, Karen Phillips, Louisa Draper-Walters

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyfrol a ysgrifennwyd gan dîm o athrawon ac arholwyr profiadol i gynnig cefnogaeth o'r radd flaenaf i fyfyrwyr cwrs blwyddyn 1 ac AS y Gyfraith. Mae'r gweithgareddau yn annog myfyrwyr i feddwl yn feirniadol, i ddatblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u gallu i ddadansoddi. Mae adran arholiad a thechneg yn darparu cyngor a chyfarwyddyd ar sut i adolygu a datblygu sgiliau arholiad.

English Description: A volume written by a team of experienced teachers and examiners offering high quality support for students of the Year 1 and AS course in Law. Activities encourage students to think critically, and helps to develop knowledge, understanding and ability to analyse. An exam practice and technique section provides advice and guidance on how to revise and helps to develop exam skills.

ISBN: 9781912820009

Awdur/Author: Sara Davies, Karen Phillips, Louisa Draper-Walters

Cyhoeddwr/Publisher: Illuminate Publishing Ltd

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2018-12-10

Tudalennau/Pages: 288

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details