Skip to product information
1 of 1

Celtic Healing Oracle - Rosemarie Anderson

Celtic Healing Oracle - Rosemarie Anderson

Regular price £14.16
Regular price Sale price £14.16
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Yn y canllaw hwn mae Rosemarie Anderson yn dehongli chwedlau Celtaidd gan greu system oracl o 64 cerdyn yn dangos symbolau o'r hen ffordd Geltaidd o 'wybod'. Mae'r symbolau yn cynrychioli tair mil o flynyddoedd o ddiwylliant a hanes Celtaidd, yn deillio o gloddio archaeolegol mewn safleoedd o'r Oesau Efydd a Haearn ar draws Ewrop ac o ffynonellau am chwedlau a llên gwerin.

English Description: In this oracle deck and guidebook, Rosemarie Anderson interprets Celtic myths and legends to create an oracle system of 64 cards featuring symbols from ancient Celtic ways of knowing. Symbols represent three thousand years of Celtic culture and history, derived from archaeological excavations of Bronze and Iron Age Celtic sites throughout Europe and from myths and folktales.

ISBN: 9781644114964

Awdur/Author: Rosemarie Anderson

Cyhoeddwr/Publisher: Simon & Schuster

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-03-24

Tudalennau/Pages: 176

Iaith/Language: EN

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details