Skip to product information
1 of 1

Change Without Decay - Gordon A. Catherall

Change Without Decay - Gordon A. Catherall

Regular price £8.00
Regular price Sale price £8.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Astudiaeth ddefnyddiol o rai cwestiynau diwinyddol parthed yr Eglwys Gristnogol, ei datblygiadau hanesyddol a'i dyfodol fel cymdeithas genhadol ddiragfarn iach, wedi ei pharatoi ar gyfer y rheini sydd am ymuno â'r weinidogaeth hyfforddi gan un a fu'n weinidog gyda'r Bedyddwyr am dros hanner can mlynedd.

English Description: A useful study of some theological questions relating to the Christian Church, its historical development and its future as a healthy non-prejudicial evangelical fellowship, prepared for those wishing to join the teaching ministry by a former minister who served the Baptist denomination for over fifty years.

ISBN: 9780901332523

Awdur/Author: Gordon A. Catherall

Cyhoeddwr/Publisher: Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd.

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2000-05-01

Tudalennau/Pages: 92

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Non-Stock Item - Ordered on request

View full details