Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Chwedlau Chwim: Maelgwn Gwynedd Meinir Wyn Edwards

Product Description

ISBN: 9781847710086 Publication Date January 2008
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Illustrated by Gini WadeSuitable for age 7-9 or Key Stage 2 Format: Paperback, 148x148 mm, 24 pages
Language: Welsh

Description
This is the fifth tale in the series of 5 books, aimed at children aged 7-9 years who are able to read independently. The story of Maelgwn who became king of Gwynedd in a very funny and unconventional way! The tale starts on the beach at Ynyslas, then we follow his adventures through Wales. He was a cruel, envious person; a murderer and a 'dragon of a man'.

Dyma'r pumed chwedl mewn cyfres o 5 llyfr, wedi eu hanelu at blant 7-9 oed sy'n medru darllen yn annibynnol. Stori am Faelgwn a ddaeth yn Frenin ar Wynedd mewn ffordd ddoniol a gwahanol i'r arfer! Mae'r hanes yn dechrau ar draeth Ynyslas ac yna cawn ddilyn ei helyntion o gwmpas Cymru. Mae'n ddyn creulon, cenfigennus, yn lofrudd ac yn 'ddraig o ddyn'.
£1.95
Maximum quantity available reached.

Related Products