Skip to product information
1 of 1

Compact Wales: The Cambrian Coast 2 - Harlech to Aberystwyth Explored

Compact Wales: The Cambrian Coast 2 - Harlech to Aberystwyth Explored

Regular price £6.95
Regular price Sale price £6.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Yn draddodiadol, ffynnodd cymunedau arfordir gorllewinol Cymru ar fasnach morwrol a physgota. Câi cynnyrch tir amaeth ynghyd â mwynau, cerrig a llechi'r ucheldir eu hallforio drwy borthladdoedd megis Pwllheli a Phorthmadog tra câi glo, calch a choed eu mewnforio. Mae'r gyfrol hon yn archwilio cyfraniad y rheilffordd o Harlech i Aberystwyth i'r fasnach hon.

English Description: Traditionally, the communities along the western coast of Wales thrived on maritime trade and fishing. The produce of the farmland and minerals, rocks and slate of the uplands were exported through ports such as Pwllheli and Porthmadog while coal, lime, timber and other goods were imported. This book looks at the Harlech to Aberystwyth section of the line to this trade.

ISBN: 9781845242459

Cyhoeddwr/Publisher: Llygad Gwalch Cyf

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 28/03/2022

Tudalennau/Pages: 96

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details