Skip to product information
1 of 1

Crefydd Mewn Cymdeithas Gyfoes ar Gyfer Myfyrwyr UG - Llawlyfr yr Athrawon - Wendy Dossett, Karl Lawson, Roger J Owen, Andrew Pearce

Crefydd Mewn Cymdeithas Gyfoes ar Gyfer Myfyrwyr UG - Llawlyfr yr Athrawon - Wendy Dossett, Karl Lawson, Roger J Owen, Andrew Pearce

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llawlyfr i athrawon, i gyd-fynd â'r gyfrol Crefydd Mewn Cymdeithas Gyfoes ar gyfer Myfyrwyr UG. Bwriad y cwrs yw ceisio adlewyrchu amrywiaeth eang o syniadau am ewthanasia a hawliau anifeiliaid; y ffordd y cyflwynir crefydd ar y teledu; cyflwr a dylanwad crefydd mewn cymdeithas; a dealltwriaeth seicolegol o gred grefyddol.

English Description: A teachers handbook to accompany Crefydd Mewn Cymdeithas Gyfoes ar gyfer Myfyrwyr UG. The aim of the course is to reflect a wide variety of views on euthanasia and animal rights; the presentation of religion on television; the state and influence of religion in society; and psychological understanding of religious belief.

ISBN: 9781905617821.00

Awdur/Author: Wendy Dossett, Karl Lawson, Roger J Owen, Andrew Pearce

Cyhoeddwr/Publisher: UWIC / Cardiff Met

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 19/02/2010

Argaeledd/Availability: Non-Stock Item - Ordered on request

View full details