Skip to product information
1 of 1

Curriculum for Wales: Religion, Values and Ethics for 11-14 Years - Lesley Parry, Jan Hayes

Curriculum for Wales: Religion, Values and Ethics for 11-14 Years - Lesley Parry, Jan Hayes

Regular price £27.00
Regular price Sale price £27.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyflwyniad i faterion yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg, wedi'i anelu at annog myfyrwyr i ddeall a gwerthfawrogi bydolygon amrywiol, yng Nghymru a thu hwnt. Cyfrol sy'n cefnogi'r Cwricwlwm Newydd i Gymru ar gyfer disgyblion 11-14 oed, gan sichrau bod myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau yn barhaus wrth iddynt dyfu'n ddinasyddion hyddysg, hunanymwybodol a chyfrifol.

English Description: Confidently deliver Religion, Values and Ethics and encourage students to understand and appreciate diverse worldviews, both in Wales and the wider world. This book supports the new Curriculum for Wales for 11-14 years, ensuring that students continually develop their knowledge and skills as they become informed, self-aware and responsible citizens.

ISBN: 9781398348745

Awdur/Author: Lesley Parry, Jan Hayes

Cyhoeddwr/Publisher: Hodder Education

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-06-16

Tudalennau/Pages: 232

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: X

View full details